Hledat
Filters
Zavřít

Aleš Krejča / Tušení

Pod názvem TUŠENÍ vystaví v Přibyslavské Galerii JANÁČEK komorní výběr své tvorby z posledních let akademický malíř a grafik Aleš Krejča (nar. 1941 v Praze).

Po dvou velkých výstavách realizovaných v loňském roce, jednak v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích (společně se sochařem Petrem Císařovským) v rámci Severočeské galerie výtvarného umění, a za druhé ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích, jenž náleží Alšově jihočeské galerii, uskutečnil již letos další výstavu v Galerii pod věží v Mladé Boleslavi. Nyní mají i zdejší uměnímilovní diváci možnost zhlédnout jiný soubor prací tohoto významného představitele českého imaginativního umění.

Někdejší žák grafického oddělení Školy umeleckého priemyslu v Bratislavě absolvoval poté speciální ateliér plakátu a knižní grafiky u profesora Františka Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě tříletého působení v roli ředitele státního zámku Kratochvíle pracoval především jako knižní a časopisecký grafický úpravce na volné noze, posléze deset let v roli artdirektora nakladatelství Readers Digest Výběr. Za práce na tomto poli obdržel několik cen a čestných uznání v soutěžích o nejkrásnější knihy roku.

Paralelně s touto činností však nepřestal Krejča nikdy v hledání autentického výrazu v oblasti fantazijní malby, jehož výsledky prezentoval čtyřmi desítkami autorských výstav doma i v cizině. Jeho tvorba, zpočátku nasměrovaná příkladem výsostné malířské faktury jeho profesora, se nepokrytě dotýká surrealistických východisek, na čas rozšířených o některé postupy informelu šedesátých let. Později, s cíleným příklonem ke klasické malbě, je hluboce zakořeněna i ve starší kulturní tradici, především v manýrismu a českém baroku. Rovněž romantický máchovský mýtus kraje, kde již dvě desetiletí žije, je mu velmi blízký. Spolu s reflexí vlastních životních zkušeností to vytváří ojedinělý základ často bizarních fantaskních metafor jeho obrazů. Zájmem o bohatost forem i hlubokou citovostí uměleckého projevu obohacuje dnes sedmasedmdesátiletý autor osobitým vkladem současnou českou výtvarnou scénu.

Vernisáž této výstavy proběhne ve čtvrtek 3. května t. r. v 17 hod. v Galerii Janáček, 582 22 Přibyslav, Bechyňovo nám. 22 (směrem na Šlapanov). Výstava bude otevřena od 4. května  do 7. července 2018, a to v pondělí až pátek 8:00–14:20 hod. a v sobotu 9:00–12:00 hod. a dále na zavolání na č. 776 186 530.

Úvodní slovo přednesla Jitka Nováková

Dámy a pánové, milí přátelé výtvarného umění, jsem ráda, že jste přijali pozvání na dnešní vernisáž obrazů malíře Aleše Krejči. Výběrová kolekce 17 děl dostala název „Tušení“ – a to jako předobraz toho, co ještě s určitostí dopředu nevíme, ale utváříme si v naší mysli více či méně jasnou představu o tom, co nastane. Ale vezměme si k ruce reálná fakta a pojďme se na počátku ponořit do skutečného světa života a inspirace Aleše Krejči.    

Autor, narozený v době válečné, prožíval svoje dětství obklopen výtvarným uměním, prvními malířskými pokusy se snažil zachytit svět kolem sebe. Jeho nesporný talent se mohl dále rozvíjet při studiu na Škole uměleckého průmyslu v Bratislavě, kde studoval obor užitá grafika. Také díky dobrému učitelskému vedení mohl dále pokračovat ve studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze ve speciálním ateliéru plakátu a knižní grafiky u profesora Františka Muziky.   

Po absolutoriu vykonával Aleš Krejča několik let funkci ředitele státního zámku Kratochvíle, dále pracoval jako knižní a časopisecký úpravce na volné noze a následujících deset let působil jako artdirektor nakladatelství Readers Digest Výběr. Za práci na tomto poli obdržel několik cen a čestných uznání v soutěžích o nejkrásnější knihy roku. Ilustroval několik knih, zejména básnických sbírek. Dále je autorem stěžejní publikace Techniky grafického umění, která opakovaně vyšla v několika jazykových mutacích.   

V dobách své rané tvorby v první polovině 60. let se Aleš Krejča seznámil s některými osobnostmi pražské surrealistické scény, což mělo na jeho tvorbu zásadní vliv. Posun Krejčova malířského vyjadřování směrem k fantazijnímu symbolismu se stal na dlouhou dobu společným prvkem jeho obrazů i grafických děl.   

Krejčova tvorba 70. a 80. let už nese všechny prvky fantaskna, převládá v nich typická výrazná barevnost, excentrický pohyb i mystický symbolismus. Tvorbu Aleše Krejči posledních dvou dekád je možné charakterizovat sklonem k zachycení duchovních témat a zamýšlením se nad smyslem lidského bytí. Od počátku 70. let prezentuje Aleš Krejča každoročně svoje díla v rámci samostatných i kolektivních výstav,  poslední z nich se konaly v roce 2017  v prostorách Wortnerova domu v Českých Budějovicích, bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích zase ozvláštnil svými malbami  spolu se sochami Petra Císařovského.      

A co spojuje díla Aleše Krejči? Dle mého názoru obrovská tvůrčí imaginace, surrealistické vidění, symbolika a v neposlední řadě z jeho děl vyvěrá barokní pojetí pohybu a všudypřítomná dynamika. Krejčovy obrazy jsou plné rozvlněných linií, tvarů i tajemných zákoutí, která dávají tušit nepoznané.    Díla Aleše Krejči se mohou jevit jako jedinečný a osobitý autorův pohled nejenom na dění kolem nás, ale i na filozofické otázky dneška. Kam směřuje dnešní doba a člověk-jedinec, unášený tempem času a událostí? Kam se podělo duchovní cítění, kde je znovunabytá svoboda a jaká síla nás žene vpřed? Existuje ještě něco za našimi světy a jak bude vypadat apokalypsa? Pokud se intenzivně ponoříte do prostoru obrazů Aleše Krejči, možná v nich naleznete odpověď na tyto otázky nebo v nich každý z vás najde něco úplně jiného. Záleží na tom, s jak otevřeným srdcem a velkou dávkou představivosti vstoupíte do jeho fantazijního, barvami a strukturami oplývajícího světa.   

Děkuji vám za pozornost a přeji všem hezký kulturní zážitek!    

Video z vernisáže 1.část

Video z vernisáže 2.část