Hledat
Filters
Zavřít

Malá noční hudba

39 x 40, rámované olej na desce

6500,00 Kč

Most nad slunečním údolím

25 x 24, rámované olej na desce

4700,00 Kč

Óda na čest paní Nostalgie

35 x 50, adjustováno, rámované digigrafika

2600,00 Kč

Velká žďárská rapsodie

(Šifry Mistra Santiniho) tech.: Kompi, C-print 2015

Cena na vyžádání

Veselý podzim na starém statku

35 x 38, rámované olej na desce

7400,00 Kč

Zima odlétá

25 x 25, rámované olej na desce

4000,00 Kč

Václav Mach Koláčný

Václav Mach-Koláčný žije a tvoří na Vysočině ve Žďáře nad Sázavou. Za svůj druhý domov však považuje také jižní Moravu od Brna až po Pálavu. Druhé příjmení Koláčný je rodové příjmení po mamince a přijal je na stálou památku svého dědečka Josefa Koláčného, který byl posledním mužským potomkem svého rodu a který pro něho v dětství velmi mnoho znamenal. Proto se koncem minulého tisíciletí rozhodl „vzkřísit” rod Koláčných a symbolicky zachovat jeho pokračování i v novém miléniu alespoň ve svém díle.
Malíř se věnuje výtvarné tvorbě v oblasti malby, kresby a počítačové grafiky (částečně také fotografie a fotografiky). Od roku 1990 pracuje a vystavuje samostatně (předtím jako člen výtvarných kolektivů - pověstného žďárského fotoklubu a později umělecké skupiny AKVA). Do svých kompozic vnáší svět pocitů, iluzorních invencí a barevných fantazií a takto osobitým stylem vytváří „krajiny duše" a "duše krajin". Ty první představují figurální tvorbu. Jsou to obrazy malířova duševního světa, ve kterém hledá řešení otázek, které nejednoho z nás tíží. V případě druhém nachází inspiraci jak na Vysočině, tak i na jižní Moravě - v krásném kraji jeho manželky na Kyjovsku, kam pravidelně za svými blízkými jezdí. Krajinu však zobrazuje nikoliv realisticky, ale magicky, včetně její „vlastní duše". Neboť i krajina má svoji duši a každý ji může vnímat po svém. V novém miléniu také výrazněji zvýšil barevnost svých obrazů i grafik oproti tvorbě z 80. a 90. let. Dnes se v nich stále více prolíná malířova „moravská duše“ s „moravským koloritem“.
Tvorba Václava Macha-Koláčného už byla během dlouhých let představena na dlouhé řadě samostatných i kolektivních výstav a je zastoupena v mnoha prodejních galeriích v ČR i ve sbírkách některých muzeí nebo soukromých institucí. Jeho díla se také nacházejí u sběratelů a zájemců v zahraničí (v SRN, Anglii, Francii, Holandsku, Slovinsku, USA, Indii a jinde). Obraz „Dědictví žďárského baroka“ zdobí od roku 2003 radnici v Cairanne v jihofrancouzské Provenci, které je partnerským městem Žďáru nad Sázavou. K jeho dosud stěžejním dílům patří cykly olejomaleb a grafických listů
"O slunovratu" na motivy veršů Jana Skácela, zhudebněných Jiřím Pavlicou s Hradišťanem a dva soubory obrazových křížových cest „VIA CRUCIS“. Jeden byl namalován pro kapli Nanebevzetí P. Marie v Ostravě-Výškovicích, grafickou verzi druhého z nich si vybral jihoafrický dirigent Rudolf de Beer k vizuálnímu doplnění rozsáhlého koncertního projektu nazvaného „SYNKRETISMUS“. V něm spojil zhudebněná pašijová témata starých barokních mistrů F. Liszta a J. S. Bacha, přednesená stodvacetičlenným vokálním sborem se sólisty za doprodu varhan a hudebních nástrojů s modernímu obrazy křížové cesty, promítanými na rozměrná plátna (koncertní síň Endler Hall, Stellenbosch, JAR, 2007).